Taylan Tandoğan

Google Cloud Türkiye, Enterprise Segment YöneticisiShare

Taylan Tandoğan