Sürdürülebilirlik Yolculuğuna Nereden Başlamalı? 

Başak Tulga Önen

Sürdürülebilirlik Yolculuğuna Nereden Başlamalı? 

Sürdürülebilirliğin ne olduğunu öğrendiğinizde, muhtemelen şirketinizin bu konuda bir süredir birtakım faaliyetleri zaten gerçekleştirdiğini fark edeceksiniz.

Sürdürülebilirlik -bir şirketin bakış açısıyla- sadece ekonomik etkilerini değil, aynı zamanda değer zinciri boyunca çevresel ve sosyal etkilerini de BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) doğrultusunda yönetmekle ilgilidir. Aynı zamanda iş sürekliliğini etkileyebilecek potansiyel çevresel ve sosyal riskler konusunda proaktif olarak riskleri yönetmektir. .

Geçmiş yıllarda, sürdürülebilirlik konseptinin şirketlerdeki uygulamaları hayırseverlik ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleri şeklinde hayat buluyordu. Yeni ve farkli olan yaklaşım, şirketlerin karlarını maksimize ederken aynı zamanda sosyal ve çevresel değer yarattığı kesişimi bulabilmek. Bir şirketin kaynaklarının ve yetkinliklerinin toplumsal bir ihtiyaca da hitap eden bir iş fırsatıyla buluştuğu kesişim kümesine “ortak değer” yaratmak diyoruz. Ticari bir kurum için nihai hedef tabii ki karı maksimize etmek ve serbest nakit akışı yaratmak olmalı. Ancak bunu yaparken, çevresel ve sosyal alanlarda olumlu etki yaratmak da paketin bir parçası olmalı – karlılık ve sürdürülebilirlik el ele gitmelidir.

Sürdürülebilirlik yolculuğuna yeni başlayan ve ÇSY stratejilerini tasarlayan şirketler için basit bir yol haritası sunuyoruz:

Zemini Sağlam Tasarlamak:

 • En iyi uygulamaları görmek için kendi sektörünüzde ve diğer sektörlerde kıyaslama (benchmark) analizleri yapın

 • Bir önemlilik değerlendirmesi yapın – paydaşlarınızın hangi konuları önemsediğine dair görüşlerini alın

 • Şirketinizin makro sürdürülebilirlik politikasını belirleyin

 • Şirketinizin temel amacını / sahiplendiği davayı belirleyin – şirketinizin varoluş sebebi nedir?

 • Şirketinizin katkıda bulunacağı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKA’lar) ve bunlara nasıl katkıda bulunacağını belirleyin

 • Uluslararası ticareti doğrudan etkileyen sürdürülebilirlik ile ilgili yükümlülüklerin takibini yapın

 • Sürdürülebilirlik yönetimi ve yönetişim süreçlerini tasarlayın (Sürdürülebilirlik Komitesi, Sürdürülebilirlik Şampiyonları, Sürdürülebilirlik Danışma Kurulu vb.)

Sürdürülebilirlik Gündemini Belirlemek:

 • Sektörünüzün sosyal ve çevresel sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleyin

 • Şirketinizin kaynakları ve yetkinlikleri ile kesişen konuları ve ihtiyaçları belirleyin

 • Şirket kaynakları ve yetkinlikleri ile kesişenlerden finansal getirisi yüksek olanları belirleyerek önceliklendirin

 • Paydaş değer önerinizi, sosyal ve çevresel konuları da entegre ederek zenginleştirin

 • ÇSY hedeflerinize ulaşmak için STK’lar, üniversiteler ve start-up’larla birlikte projeler geliştirin

 • Sürdürülebilirlik gündemi kapsamında yararlanılabilecek fonları/teşvikleri belirleyin

 • ÇSY performansınızı izlemenize yardımcı olacak KPI’ları belirleyin

 • Sürdürülebilir bir operasyon yönetimi için kritik başarı faktörlerini belirleyin

Takip ve İletişim:

 • Hem iç hem de dış paydaşlar için bir sürdürülebilirlik iletişim planı hazırlayın

 • Ürünler için yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) gerçekleştirin ve sonuçları paydaşlarınızla şeffaf şekilde paylaşın

 • Hayata geçirdiğiniz projeler için etki analizi yapın ve sonuçları paydaşlarla paylaşın

 • Farkındalığı artırmak için kurum içerisinde sürdürülebilirlik eğitimleri verin

 • Sürdürülebilirlik konusunda dışarıdan konu uzmanlarını davet edin

 • Sürdürülebilirlik faaliyetlerinizden vaka çalışmaları oluşturun, bunları web sitesinde ve diğer kanallarda paylaşarak diğer kuruluşlara değişim için ilham verin

Share

Sürdürülebilirlik Yolculuğuna Nereden Başlamalı?