Dijital Dönüşümde Başarıya 10 Engel

Başak Tulga Önen

Dijital dönüşüm projelerinin birçoğu başarısızlık ile sonuçlanıyor. Söz konusu durumun sebeplerini 10 ana başlık altında toplayabiliriz. 

  • Değişime Gösterilen İç Direnç: İnsanların iş yapış şekillerini ve davranışlarını değiştirmek son derece güç. Dijital dönüşüm projelerinde bireyler değişime direnç gösterebilir, verilen kararlara katılmayabilir ve uygulamayabilir. Alışılan metotlar ile devam etmek insanlara daha kolay gelebilir. Bu sorunu çözmenin en etkili yolu, kişilerin kontekstlerini değiştirici aksiyonlar tasarlamaktır. Kişilerin hedefleri, kaynakları ve kısıtlamalarında değişiklikler yaparak, değişimi sahiplenmemeyi kendisi için olumsuz hale sokmak, sahiplenmeyi ise rasyonel bir davranış haline getirmek gerekir. 
  • Liderde Destek ve Kararlılık Eksikliği: Dijital dönüşüm projelerinde lider konuları sahiplenmediği sürece, projeler başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yönetim toplantıların gündeminde dijital konuların olması, liderden organizasyonun tümüne giden e-postalar, liderin bu konuya bütçe ayırması, ufak başarısızlıklarda konudan soğumaması ve vazgeçmemesi, yeni denemeler yapmaya açık olması önemli aksiyonlar arasında yer alıyor.   
  • Dijital Kültür ve Paylaşılan Ortak Vizyon Eksikliği: Dijital dönüşümün ortak bir tanımının organizasyonda var olmaması, herkesin dijitalleşmeden farklı bir şey anlamasına sebep oluyor. Dönüşüm yolculuğuna başlamadan evvel, dijitalleşme vizyonunun tariflenmesi ve özellikle üst yönetimin fikir birliğine varması kritik.
  • İş Stratejisi ile Uyumsuzluk: Yapılan projelerin, kuruma rekabet avantajı yaratacak iş stratejisi ile uyumsuz olması da sık karşılaşılan durumlar arasında. Tasarlanan projelerin, faaliyet gösterilen ülkelerin özellikleri, hedef müşteri gruplarının beklentileri, müşterilere sunulan faydalar ile uyumu vb. konularda uyumlu ve güçlendirici olması gerekli. Dolayısıyla, dijital dönüşümü stratejik kararlara hakim kişiler ve birimler yönetmeli.
  • Dijital Dönüşüm Yönetişim Modelinin Eksikliği: Dijital dönüşüm projelerinde tasarımcının, uygulayıcının, karar vericinin, danışılanın vb. kimler olduğunu, projeler başlamadan önce belirlemek kritik. Başarısızlıkla sonuçlanan çoğu durumda ürün yöneticisi-geliştirmeci-dengeli ekip kurgusunun eksikliği oluyor.  
  • Teknik Yetkinlik Eksiklikleri: İnsanlarda ve organizasyonda teknik yetkinlik eksiklikleri çokça karşılaşılan bir durum. Altyapıdaki eksikliklerden (sensörler, ağ bağlantıları, veri konsolidasyonu vb.) insanların dijital teknolojiler ile ilgili yanlış beklentilere sahip olmasına kadar birçok yetkinlikte eksiklikler olabiliyor. Hedefler doğrultusunda önceliklendirilen projelere başlamadan söz konusu eksiklikleri tespit edip gidermek gerekiyor.
  • BT ve İş Tarafları Arasındaki Uyumsuzluk: Bilgi teknolojileri çalışanlarının iş dinamiklerini anlamaması ve/veya iş tarafını yönlendiren çalışanların dijital teknolojiler ve dinamiklerine hakim olmaması projeleri yavaşlatıyor ve iç çatışmalara sebep oluyor. Bu noktada, iş birimleri içerisinde dijital projelere liderlik edecek ve iş dinamiklerini BT ekiplerine aktaracak “ürün yönetici”lerinin olması kritik önem sahip.  
  • Yapılan Yatırımın Finansal Geri Dönüşünün Yetersiz Olması: Yapılacak projelerde yatırımın geri dönüşünün önceden hesaplanması ve önceliklendirme yaparken söz konusu girdinin de hesaba katılması gerekiyor. Yatırımın geri dönüş süresi ve tutarı ile ilgili bilinç oluşmadığında, projeden beklentiler değişebiliyor, projenin etkisi azalabiliyor.  
  • Anlamsız, Gösterişçi ve Değer Katmayan Dijital Dönüşüm Programları: İç veya dış müşterilere değer sunmayan ve/veya birim maliyetlere etkisi olmayan projeler kaynakların boşa harcanmasına sebep oluyor. 
  • Kişisel ve Bölümler Arası Kıskançlıklar: Son olarak, ne yazık ki insani kıskançlıklar da dijital dönüşüm projelerinin başarısına engel. Özellikle departmanlar arası veya şirketin bütününe hitap eden projelerde, geçmişten gelen kırgınlıklar veya kıskançlıklardan ötürü kişiler belirgin veya belirgin olmayacak şekilde direnç gösterebiliyor. 

 

Dijital dönüşüm projelerini yöneten kişiler ve birimler, planlamalarını yaparken ve projeleri uygulamaya alırken yukarıda belirtilen risklere çok dikkat etmeli ve gerekli mitigasyon aksiyonlarını -önceden- planlamalı. 

Share

Dijital Dönüşümde Başarıya 10 Engel